Vietnamese

Văn phòng luẬt sư Tan & Tan Công chỨng viên quỐc tẾ

Tư vấn luật pháp giúp bạn tiết kiệm tiền. Đó là mục tiêu của chúng tôi.

Văn phòng luật sư cũa chúng tôi là một trong những văn phòng luật của người Á Châu đầu tiên tại Tay Úc. Văn phòng cũa chúng tôi khỏi đầu từ Singapore và củng là văn phòng luật tập trung nhân viên đa ngôn ngử ở Tây Úc.

Phương châm của chúng tôi:

“Bảo vệ quyền lợi và tiết kiệm tiền bạc cho khách hàng.”

Đứng đầu văn phòng của chúng tôi là ông Raymond Tan, một luật sư sing trưởng tại Singapore nhựng đã sống ở Úc hơn 20 năm.

Đảm trách các dịch vụ sau:

  1. Mua bán, sang nhượng cơ sở nhà đất
  2. Kiện tụng dân sự và hình sự
  3. Luật di trú
  4. Luật gia đình
  5. Chúc thư và thừa kế
  6. Bồi thường tai nạn
  7. Thành lập Công Ty và Hiệp Hội
  8. Nhận thị thực chử ký và bản sao giấy tờ

Nhân viên cũa chúng tôi có thể nói tiếng Việt, Phổ Thông, Quan Thoại, Quản Dông, Phúc Kiến, Hakka, Mã Lay, Inđô. Tan and Tan Lawyers là một văn phòng luật sư đa văn hoá và hiểu được văn hoá người Á Châu.